Carnaval

Het carnavalsgebeuren in Best is grotendeels gestart vanuit het Wilhelminadorp. De eerste vorst van de Karnavalsfederatie Best was Ad van Geffen in 1965. Voorheen waren er 3 prinsen in Best, waaronder de prins van de Heikriekels. De carnavalsoptocht is sinds 1963 traditiegetrouw op carnavalszondag. De optocht trok vanuit het Wilhelminadorp naar 'Oud Best'.  Van 1965 tot 1969 vertrok de eerste grote optocht nog vanuit de Hoge Akker naar het Wilhelminadorp. Vanaf 1970 trekt de stoet vanuit het Wilhelminaplein via Naastenbest naar het gemeentehuis. 

Deze lange traditie gaven we dit jaar extra aandacht met een officiële opening, waar de Prins van ons goei Klompengat en zijn Hoog acte de présence zullen geven. Verder werden deelnemers opgeroepen om het onderwerp Wilhelminadorp terug te laten komen bij de bouw van wagens of bij grote en kleine loopgroepen. De Stichting Wilhelminadorp stelde extra prijzen beschikbaar voor degene die het beste dit thema naar voren bracht.