Stichting

Voor de coördinatie van de verschillende activiteiten en voor de regulering van de subsidiestromen is een stichting opgericht via de notaris.

Het bestuur van de Stichting Wilhelminadorp 75 jaar bestaat uit:

Voorzitter Ton van Erp

Secretaris Harry Crielaars

Penningmeester Ton Timmerman

Voor correspondentie of reacties kun je terecht bij wilhelminadorp75jaar@gmail.com

KvK nr 91010950

Bankrekeningnummer NL 39 RBRB 8841 8783 55